Bezplatné služby

Naše služby máte již předplaceny v rámci povinného ručení viníka, vyplývají ze zákona 168/99 Sb. a jsou pro všechny poškozené účastníky zcela bezplatné a v žádném případě o ně není sníženo Vaše pojistné plnění. Nájemné a vše ostatní je tedy hrazeno na základě zmíněného zákona.

Plátci DPH

Poškozeným účastníkům dopravní nehody, plátcům DPH, kteří evidují poškozené vozidlo v majetku podnikání, hradí pojišťovna veškeré prokázané škody bez DPH, je tedy v tomto případě nutno počítat pouze s doplatkem DPH za veškeré služby spojené s poškozením vozidla (oprava vozidla, odtah vozidla, pronájem náhradního vozidla, atd.), uhrazené DPH si poškozený uplatní v patřičném zdaňovacím období prostřednictvím finančního úřadu.

Ceník služeb

  • zapůjčení náhradního vozidla:  "zdarma" (viz výše)
  • nahlášení a vyřízení pojistné události s doložením všech potřebných podkladů:  zdarma
  • uplatnění všech Vašich nároků, které Vám vznikly a mnohdy o nich ani nevíte:  zdarma
  • zajištění přednostní opravy ve značkových i neznačkových servisech:  zdarma
  • vyřízení krycího dopisu a platby ve prospěch servisu, nebo plnění na účet poškozeného:  zdarma
  • konzultace o výši pojistného plnění, nabídka právní podpory:  zdarma

OPRAVY VOZIDEL PROVÁDÍME VŽDY V AUTORIZOVANÉM SERVISU PRO DANOU ZNAČKU!!  NEJSME A ANI NEVLASTNÍME AUTOSERVIS!

facebook kontakt kontakt