Kdo jsme?

Vážení klienti, je nám ctí Vám moci sdělit, že letos  jsme tu pro vás již patnáctým rokem!! Za tuto dobu jsme vyřešili již tisíce škod k vaší spokojenosti. Našimi klienty se za tu dobu stalo hodně významných a slavných osobností, za které si dovolím jmenovat našeho biskupa, pana mons. Františka Radkovského. Jsme na trhu již čtrnáct let a to i přes štvavé kampaně pojišťoven. Nebudu se snižovat k jejich praktitkám, nebudu je "pomlouvat" či hanit. Naši klienti moc dobře vědí, jak se věci mají a jak jsme jim pomohli. Vždyť se snaží jen o zvýšení svých zisků, ostatně jako každý v našem státě. A že je to na něčí úkor? Nemá cenu komentovat. Nemá cenu se zde dále rozepisovat. Je zajímavé sledovat, že o hromadné žalobě několika tisíc klientů (tuším sedmi) na Českou pojišťovnu, se mlčí.  Všem našim klientům chci tímto poděkovat za projevenou důvěru, se kterou se na nás obrátili, všem potencionálním klientům doporučit, nebojte se nám zavolat. Nemůžete rozumět všemu. Uvědomte si, že "právo přeje bdělým", uvědomte si, že jsme škody na vozidlech řešili i soudcům Krajského a Okresního soudu v Plzni!! Ostatně bylo zajímavé sledovat jejich reakce, jak byla jejich škoda "vyřešena" než konkrétní likvidátor zjistil, s kým má tu čest a jak to bylo řešeno potom.    Nedejte nikdy na hospodské řeči, kdy je každý u piva znalcem, každy všemu rozumí. Vás to stojí peníze, je to nestojí nic. Uvědomte si, že problematice nehod jako takové, se věnujeme již od roku 1996!! (od roku 2004 soukromě).

Závěrem snad poslední věc. NIKDY nám žádný klient NIC nedoplácel, NIKDY našeho klienta naše služba nic nestála a tak to bude napořád !!!! Proto jsme tu již čtrnáct let!!!!! 

Stali jste se účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili? Nevíte si rady,jak celou událost řešit? Potřebujete ke své každodenní činnosti vozidlo, ať k podnikání nebo k soukromým účelům?

Nezapomínejte, že pojišťovna je soukromá společnost, jejíž cílem je finanční prostředky vydělat, ne vynakládat. Proto nemusí být Vaše odškodnění vždy stoprocentní. Některé instituce využívají neznalost oprávněných nároků poškozených a vše automaticky neproplácejí ( např. znehodnocení vozidla opravou apod.)

Co bylo napsáno na serveru i-dnes

Kdo hradí půjčovné za náhradní vozidlo po nehodě
Pokud jsem v důsledku mnou nezaviněné dopravní nehody musel dát auto do opravy a půjčil si vozidlo náhradní, je mi ten, kdo havárii způsobil, povinen zaplatit půjčovné? V případě, že jste dopravní nehodu skutečně nezavinil, je logické, že osoba, která ji zavinila, musí odpovídat za škodu Vám v důsledku ní vzniklou. Škodou je bezpochyby i půjčovné, které jste musel zaplatit za půjčení náhradního vozidla. Jde totiž o náklad, který byste, nebýt dopravní nehody, nemusel vůbec vynaložit. Jak ovšem vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR (viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2744/2006, ze dne 7.2.2007, které je volně dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu), škodou se v tomto případě rozumí pouze částka, o kterou převyšují náklady na vypůjčení náhradního vozidla výdaje, které by byly jinak spojeny s užitím Vašeho vlastního vozidla. Jinými slovy za škodu tak nelze považovat plnou výši půjčovného, ale pouze rozdíl mezi Vámi zaplaceným půjčovným a částkou, kterou by stál po stejnou dobu provoz havarovaného vozidla. Právě tuto částku je Vám osoba, která havárii způsobila, povinna z titulu náhrady škody zaplatit.

facebook kontakt kontakt