Měl jsem nehodu

Pokud budete poškozen při dopravní nehodě a budete-li chtít využít našich bezplatných služeb, stačí nás kontaktovat na tel.: 774 722 822, kde rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme další nejvhodnější postup řešení události.

Škoda vzniká vždy majiteli vozidla, nikoliv řidiči poškozeného vozidla v době dopravní nehody. Řidiči, není-li majitelem vozidla, může vzniknout škoda na zdraví, ušlý zisk či škoda na přepravovaných věcech. Pokud se jedná o vozidlo majetku firmy, zastupuje společnost při celém jednání její jednatel, zmocněnec nebo jiná pověřená osoba.

K využití bezplatných služeb od nás budete potřebovat níže uvedené podklady, které jsou žádány ze strany pojišťovny. Můžete je dodat v kopiích, nebo Vám kopie v naší kanceláři vytvoříme. Veškeré podklady stačí dodat v průběhu vyřizování Vaší pojistné události, nejpozději do konce bezplatného pronájmu náhradního vozidla.

Pokud je vozidlo v soukromém vlastnictví

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného

Pokud je vozidlo firemním majetkem

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného
 • daňové přiznání k silniční dani za předchozí rok, popřípadě jiné prokázání placení silniční daně na poškozeném vozidle
 • knihu jízd minimálně za měsíc zpět k poškozenému vozidlu

Další postup

 • poškozený podepíše plnou moc k uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou a doloží veškeré potřebné podklady
 • poškozený podepíše smlouvu o pronájmu náhradního vozidla a veškeré podklady s tímto spojené, následně dostane do bezplatného užívání na sjednanou dobu náhradní vůz
 • mezi dobou převzetí zastoupení a proplacení pojistného plnění dokládáme pojišťovně veškeré další vyžádané podklady pro zdárné vyřízení pojistné události, na žádost poškozeného objednáme doprohlídku poškozeného vozidla, je li potřeba a dále urgujeme na pojišťovně výplatu pojistného plnění, aby prodlevy ve výplatě plnění byli co možná nejmenší
 • v případě žádosti klienta provedeme kontrolu výše pojistného plnění a při neoprávněném krácení pojišťovnou doporučíme nejvýhodnější postup k docílení řádného odškodnění
 • poškozený nás může kdykoliv kontaktovat a žádat informace o momentálním stavu jeho pojistné události
 • v případě potřeby doplnění podkladů, popřípadě údajů ze strany poškozeného, Vás budeme sami kontaktovat
 • poškozený upozorní na obdržené písemnosti ze strany pojišťovny, popřípadě na obdržené pojistné plnění
facebook kontakt kontakt