Pozor na

Nastane-li situace, ve které budete poškozenými účastníky dopravní nehody a Váš zdravotní stav to dovolí, neváhejte vždy přivolat k nehodě polici, a to i v případě nejeví-li se poškození na Vašem vozidle nikterak závažně. Nenechte se přesvědčit, pokud viník nehody argumentuje slovy, která všichni známe a mnozí již na ně doplatili (to nic není, vyřídíme to bez policie atd.). Rozhodně trvejte na přivolání policie, čímž se vyvarujete pozdějších nepříjemností.

Z pravidla nikdy neodpovídá rozsah poškození prvnímu dojmu, ba naopak se můžete pod zdánlivě banální nehodou skrývat poškození nemalého rozsahu, které Vám v důsledku nepřivolání policie může způsobit případné krácení pojistného plnění pojišťovnou viníka nad rámec 100.000,- Kč.

Většinou viník nehody nabádající k nepřivolání policie hájí pouze své zájmy (nevlastní řidičské oprávnění, nemá na vozidle sjednané, nebo zaplacené zákonné pojištění, je v době nehody pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nechce přijít o bonus, ani platit pokutu atd.), další zjištěný rozsah poškození později nemusí již akceptovat, popřípadě účast na dopravní nehodě může i popírat.

Pokud se jedná o skutečně banální nehodu a trváte na vyřešení pojistné události bez účasti policie, dbejte na sepsání písemného záznamu o dopravní nehodě na místě a nechte si potvrdit podpisem viníka nehody rozsah a míru zavinění.

Pokud dojde ke zranění účastníků dopravní nehody, přivolejte v první řadě k dopravní nehodě záchranou službu.


Povinnost přivolat k dopravní nehodě polici nastává dle zákona 361 z roku 2000 o pravidlech silničního provozu v těchto případech:

  • pokud škoda přesáhne částku 100.000,- Kč (zpravidla i u malých nehod bývá vždy a účastníci dopravní nehody nejsou soudní znalci, aby dokázaly škodu vyčíslit)
  • vznikla-li škoda třetí straně (nastává v okamžiku kdy, je například poškozené vozidlo v majetku leasingové společnosti, je li vozidlo zapůjčené, došlo li ke střetu tří a více vozidel, vzniklo li dále při nehodě poškození dalších předmětů, například oplocení, veřejné osvětlení, svodidla, ...)
  • nedohodnou-li se účastníci nehody o vině
  • dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob

Na základě výše uvedeného zákona dále vyplývá pro účastníky dopravní nehody povinnost vyměnit si na požádání osobní údaje.

Pozor na!!!

Zvažte dobře, komu zadáte vyřízení své pojistné události spojené s bezplatným zapůjčením náhradního vozidla. Trvejte na profesionálních zcela bezplatných službách, znalosti dané pojistné problematiky a kvalitním přístupu k Vašim požadavkům ze strany poskytovatele. Plnou moc k vyřízení Vaší pojistné události zadávejte pouze právnímu zástupci, který v rámci bezplatných služeb poskytovatele bude nezávisle dohlížet především na Vaše zájmy.

Doporučujeme se vyhýbat možným, naoko obdobným nabízeným službám ze strany autoservisů, autopůjčoven a odtahových služeb, které převážně hájí pouze své zájmy a ke své hlavní činnosti dále okrajově nabízejí i služby spojené s vyřízením Vaší pojistné události.

Pokud již využíváte služeb konkurenční společnosti, se kterými nejste spokojení (zapůjčení nevhodného náhradního vozidla, neprofesionální přístup, úzká škála nabízených služeb atd.), pak se rovněž můžete obrátit na nás.

POZOR!!! Vždy požadujte potvrzení o bezplatnosti nabízených služeb. V našem regionu se objevuje společnost, které poškozený doplácí, v případě krácení pojistného plnění za náhradní vozidlo pojišťovnou, toto krácení!!!

facebook kontakt kontakt